Tytułem wstępu.

To nie blog. To portal. A właściwie część multiportalowej platformy o nazwie - "Nie Dla Opornych".
To nie blog, to komentarz - do rzeczywistości, przyspieszonej jakby chęć zatrzymania się nad czymkolwiek była efektem wewnętrznej słabości lub powodem do wstydu.
To nie lifestyle. To nauka, podana w taki sposób by była zrozumiała dla człowieka inteligentnego, laika choć zdolnego zrozumieć i zaciekawić się, czymś co rozumowi daje odzew.

Pamiętacie stare artykuły popularnonaukowe? Stare popularnonaukowe książki? Czasopisma? Ich serce biło powoli i z precyzją kwantowego zegara. Ich celem było rzeczowe i dogłębne wyjaśnienie omawianego problemu. Ich odbiorcą był inteligentny erudyta.
To wszystko znikło z otaczającej nas rzeczywistości.
Pismo "Problemy" padło w raz z nastaniem ery płatności za słowo. "Wiedza i życie" oraz "Świat Nauki" zmieniły się w kolorowe, lifestylowe gazetki zagubione w poszukiwaniu rynkowego sukcesu.
Pragnąc wskrzesić dawne podejście do popularyzowania nauki - rzeczowe, dogłębne, pełne szacunku dla czytelnika - uruchamiamy tą część większego projektu, która ma prezentować zapomniane już, ale wciąż AKTUALNE artykuły popularnonaukowe wydobyte z pożółkłych kartek wyżej wspomnianych czasopism.

Bliżniaczym naszym portalem jest Sztuka Nie Dla Opornych oraz strona na Facebooku zbierająca posty i komentarze z obu tych portali.
Mamy nadzieję, że w tym powolnym, pełnym refleksji nurcie znajdziesz miejsce dla siebie.
Miłego przepływu!ps. Pod każdym z artykułów oprócz linków multimedialnych, znajduje się miejsce przeznaczone na promocję autora. Zachęcamy was do odwiedzania umieszczonych tam odnośników. Portal nie ma charakteru zarobkowego. Odwdzięczamy się więc autorom możliwością popularyzacji ich nazwiska i ich dzieł.
Ponadto nie wstawiamy samodzielnie materiałów filmowych i muzyki do internetu. Istniejące już w sieci materiały zostały jedynie przelinkowane tak by odnośniki nie straciły na aktualności.


Artykuły według kolejności:

piątek, 18 stycznia 2013

Nowotwory cz. IV - Terapia genetyczna


Problemy 09/1992

O terapii genowej chorób nowotworowych mówi się od wielu lat. Już w latach dziewięćdziesiątych można było przeczytać o udanych wyleczeniach przy użyciu tego rodzaju terapii. Poniżej ciekawy artykuł poświęcony temu zagadnieniu.
Na marginesie warto dodać, że o tego typu terapiach nadal można tylko pomarzyć w Polsce.
Polecam.
Citronian-Man

----------------------------------------------------------------
      W majowym zeszycie „Journal of the National Cancer Institute” znajduje się krótki opis terapii opartej na zmianie genomu komórek pacjentów. Próby te trwają już od dwóch lat, a wprowadzane są bardzo ostrożnie i pod dozorem specjalnej, niezależnej komisji, która wydaje pozwolenia i kontroluje wykonanie poszczególnych projektów przedstawianych przez zespoły leczące.

Nowotwory cz. III - Nowotwory — skomplikowane schorzenie


Problemy 09/1992

Jak powstaje choroba nowotworowa? Poniżej, podstawowy artykuł dotyczący genetycznych podstaw chorób nowotworowych.
Polecam.
Citronian-Man
----------------------------------------------------------------
      Podstawowe badania nad istotą choroby nowotworowej prowadzone są intensywnie w czołowych ośrodkach naukowych świata, a dostarczana przez nie wiedza jest coraz bardziej skomplikowana i trudna.

Nowotwory cz. II - Linie Wysokiego Napięcia A Choroby Nowotworowe


Problemy 09/1992

Bardzo ciekawy, króciutki artykuł przedstawiający badania nad wpływem silnych pól elektromagnnetycznych, pochodzących z linii wysokiego napięcia, na prawdopodobieństwo powstawania raka u ludzi.
Polecam.
Citronian-Man
----------------------------------------------------------------
      Przed kilku laty rozgorzała w USA dyskusja nad zagrożeniem ludzi mieszkających w pobliżu linii przemysłowych wysokiego napięcia. Prasa opublikowała raport amerykańskiego urzędu zajmującego się bezpieczeństwem stosowanych leków i żywności (FDA) dotyczący podejrzeń, że zmienne pole elektromagnetyczne, które istnieje w pobliżu linii wysokiego napięcia, może powodować zwiększoną częstotliwość występowania chorób nowotworowych. Raport ten okazał się bezpodstawny, został wycofany, ale świadomość zagrożenia pozostała.

Nowotwory cz. I - Chemioterapia w leczeniu nowotworów złośliwych


Problemy 09/1992

Jak działa chemioteriapia? Co jest miarą jej skuteczności?. Jakie są rodzaje i stadia choroby nowotworowej? To wszystko w podstawowym, dla zrozumienia tematu, artykule Grzegorza Madeja.
Polecam!
Citronian-Man
----------------------------------------------------------------
      W ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w leczeniu nowotworów złośliwych. Jest on w pewnej mierze wynikiem wprowadzenia do praktyki klinicznej nowych metod diagnostycznych, pozwalających na wczesne wykrycie i dokładne określenie rozległości nowotworu, ale przede wszystkim wynikiem postępu chemioterapii. Współczesna chemioterapia, oparta na wysoko aktywnych cytostatykach stosowanych w wielolekowych programach, staje się obecnie w leczeniu niektórych nowotworów leczeniem podstawowym, w innych wchodzi w skład tzw. leczenia skojarzonego (z napromienianiem promieniami jonizującymi lub leczeniem chirurgicznym) jako równorzędna metoda leczenia. 

sobota, 12 stycznia 2013

Synaptyczne podstawy pamięci - zlokalizowanie śladu pamięciowego


Problemy 09/1992

Przedstawiamy fascynujący tekst Małgorzaty Kossut, będący wycieczką wgłąb ludzkiego mózgu. Jak zapamiętujemy? Jak kojarzymy informacje? Czy pamięć to tylko wzmonienie przekaźnictwa neuronalnego? Jakie są mechanizmy wzmacniania takich połączeń w mózgu? To wszystko w poniższym, wymagającym intelektualnie artykule. Lektura dla wytrwałych ale z pewnością godna uwagi.
Polecam.
Citronian-Man.
----------------------------------------------------------------
      W jaki sposób mózg przechowuje zapamiętane informacje? Jak wygląda zapis pamięciowy na poziomie komórkowym — neuronalna reprezentacja tego, czego organizm nauczył się w wyniku zdarzeń i doświadczeń? Neurobiolodzy od początku naszego stulecia poszukują odpowiedzi na takie pytania. Wtedy to powstała i została powszechnie przyjęta nazwa mózgowego śladu pamięciowego — engram. Stworzył ją Richard Semon. Znalezienie w mózgu engramu określonego zdarzenia okazało się niełatwe. Szukając komórkowego śladu pamięciowego dokonujemy redukcjonistycznego przejścia przez kilka poziomów zorganizowania rzeczywistości — od zjawisk psychicznych do ruchu jonów. Każdy poziom rządzi się swoimi prawami, można nawet powiedzieć, że „mówi" swoim językiem. 

piątek, 11 stycznia 2013

Dziesięć lat wyższych wymiarów


Problemy 11/1992

Unifikacja praw fizyki, wiele wymiarów i teoria strun w artykule Leszka Sokołowskiego podane są w sposób zrozumiały i przystępny. Gorąco polecam wszystkim fascynatom fizyki - szczególnie tej jej najciekawszej strony.
Citronian-Man
----------------------------------------------------------------
      W przeszłości rzadko się zdarzało, by poszukiwania jednolitego opisu fundamentalnych sił przyrody były przez wiele lat skupione wokół jednej wyraźnie określonej idei. W latach 1980-90 wiodącą ideą w badaniach podstawowych była koncepcja zunifikowania oddziaływań cząstek elementarnych za pomocą teorii opisującej świat, który ma więcej niż cztery wymiary. Wysiłki te nie przyniosły dotąd pożądanych wyników, odsłoniły za to wiele nowych zagadnień i są spektakularnym przykładem tego, co Einstein nazwał metodą fizyki teoretycznej.

sobota, 5 stycznia 2013

Podstawy teorii ekonomicznych Cz I - Chrześcijaństwo - 4 rozdział książki Tomáša Sedláčka pt. Ekonomia dobra i zła .


Ekonomia dobra i zła, 2011

Przedstawiamy fragment fantastycznej książki Tomáša Sedláčka, w której autor w starych mitach, archetypach i wierzeniach poszukuje podstaw terminów ekonomicznych, a przede wszystkim założeń jakie bezwiednie czynimy na temat świata i współczesnej ekonomii. Co to jest magiczna ręka rynku? Czy naprawdę tak działa jak myślimy czy też to tylko mit? Na czym polega ekonomia daru? Jak spłacać długi? To wszystko w przedstawionym poniżej czwartym rozdziale, dotyczącym wpływów chrześcijaństwa na poglądy ekonomiczne zachodniej cywilizacji.
Gorąco polecam!
Citronian-Man.
----------------------------------------------------------------
      Pomiędzy Biblią a ekonomią istnieją silniejsze związki, niż mogłoby się wydawać. Z trzydziestu przypowieści Jezusa w Nowym Testamencie aż dziewiętnaście (!) przedstawia kontekst ekonomiczny lub społeczny: przypowieść o zgubionej drachmie, o talentach, w której Jezus gani sługę, który „powinien oddać pieniądze bankierom", o nieuczciwych rządcach, o pracownikach winnicy, o dwóch dłużnikach, o bogatym głupcu i tak dalej. Niektórzy autorzy doliczyli się tysięcy wersetów dotyczących spraw społecznych i ekonomicznych: sprawiedliwości, bogactwa, pieniędzy Ustalili też, że drugim z najczęściej pojawiających się motywów zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie jest motyw społeczno-gospodarczy (po bałwochwalstwie). Jeśli chodzi o Nowy Testament, to sprawy ekonomiczne omawiane są średnio co szesnasty werset, a w Ewangelii Łukasza co siódmy.
Prawdopodobnie najważniejszy związek pomiędzy chrześcijaństwem i ekonomią znajdujemy w dalszej części modlitwy Jezusa: i przebacz nam nasze winy [długi], jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. W Starym Testamencie greckie słowo wina oznacza także dług i grzech. W naszych czasach słowo dług przemawia wyraźniej i dobitniej niż obce i dalekie grzechy oraz winy.
(...)
W ekonomicznych teoriach dar uchodzi za anomalię, którą trudno wytłumaczyć za pomocą istniejących modeli. Jednocześnie koncepcja daru (za który nie trzeba płacić) stanowi podstawową zasadę chrześcijańskiego zbawienia. Odkupienie Boże jest darmowe. Nie można za nie zapłacić ani czynami, ani czymś wartościowym, ani „dobrym postępowaniem". To nie żadna wymiana, tylko dar.
Wzajemnie obdarowywanie albo wymiana darów to starsza i głębsza metoda transakcji niż kupno i sprzedaż za określoną cenę. Przez wiele pokoleń w dziejach ludzkości rzeczy po prostu nie miały ceny. Ludzie obywali się bez niej. Dawno temu obdarowywali się rzeczami albo żyli w społecznościach, w których następowała wymiana przedmiotów - chociaż początkowo w dość prymitywny sposób.
Kiedyś słyszałem, że przyjaciele to osoby, które zawdzięczają sobie nawzajem tak wiele, że zapominają, ile są sobie winne. Jeśli natomiast przyjaciel chciałby zapłacić za twoją pomoc, to prawdopodobnie poczułbyś się urażony. Z kolei „odwzajemnianie się zaproszeniem na obiad albo drinka lub wykonanie w zamian jakiegoś gestu jest mile widziane.