Tytułem wstępu.

To nie blog. To portal. A właściwie część multiportalowej platformy o nazwie - "Nie Dla Opornych".
To nie blog, to komentarz - do rzeczywistości, przyspieszonej jakby chęć zatrzymania się nad czymkolwiek była efektem wewnętrznej słabości lub powodem do wstydu.
To nie lifestyle. To nauka, podana w taki sposób by była zrozumiała dla człowieka inteligentnego, laika choć zdolnego zrozumieć i zaciekawić się, czymś co rozumowi daje odzew.

Pamiętacie stare artykuły popularnonaukowe? Stare popularnonaukowe książki? Czasopisma? Ich serce biło powoli i z precyzją kwantowego zegara. Ich celem było rzeczowe i dogłębne wyjaśnienie omawianego problemu. Ich odbiorcą był inteligentny erudyta.
To wszystko znikło z otaczającej nas rzeczywistości.
Pismo "Problemy" padło w raz z nastaniem ery płatności za słowo. "Wiedza i życie" oraz "Świat Nauki" zmieniły się w kolorowe, lifestylowe gazetki zagubione w poszukiwaniu rynkowego sukcesu.
Pragnąc wskrzesić dawne podejście do popularyzowania nauki - rzeczowe, dogłębne, pełne szacunku dla czytelnika - uruchamiamy tą część większego projektu, która ma prezentować zapomniane już, ale wciąż AKTUALNE artykuły popularnonaukowe wydobyte z pożółkłych kartek wyżej wspomnianych czasopism.

Bliżniaczym naszym portalem jest Sztuka Nie Dla Opornych oraz strona na Facebooku zbierająca posty i komentarze z obu tych portali.
Mamy nadzieję, że w tym powolnym, pełnym refleksji nurcie znajdziesz miejsce dla siebie.
Miłego przepływu!ps. Pod każdym z artykułów oprócz linków multimedialnych, znajduje się miejsce przeznaczone na promocję autora. Zachęcamy was do odwiedzania umieszczonych tam odnośników. Portal nie ma charakteru zarobkowego. Odwdzięczamy się więc autorom możliwością popularyzacji ich nazwiska i ich dzieł.
Ponadto nie wstawiamy samodzielnie materiałów filmowych i muzyki do internetu. Istniejące już w sieci materiały zostały jedynie przelinkowane tak by odnośniki nie straciły na aktualności.


Artykuły według kolejności:

piątek, 18 stycznia 2013

Nowotwory cz. II - Linie Wysokiego Napięcia A Choroby Nowotworowe


Problemy 09/1992

Bardzo ciekawy, króciutki artykuł przedstawiający badania nad wpływem silnych pól elektromagnnetycznych, pochodzących z linii wysokiego napięcia, na prawdopodobieństwo powstawania raka u ludzi.
Polecam.
Citronian-Man
----------------------------------------------------------------
      Przed kilku laty rozgorzała w USA dyskusja nad zagrożeniem ludzi mieszkających w pobliżu linii przemysłowych wysokiego napięcia. Prasa opublikowała raport amerykańskiego urzędu zajmującego się bezpieczeństwem stosowanych leków i żywności (FDA) dotyczący podejrzeń, że zmienne pole elektromagnetyczne, które istnieje w pobliżu linii wysokiego napięcia, może powodować zwiększoną częstotliwość występowania chorób nowotworowych. Raport ten okazał się bezpodstawny, został wycofany, ale świadomość zagrożenia pozostała.
Niepokój związany z bytowaniem w pobliżu linii wysokiego napięcia istnieje też w naszym kraju, szczególnie wśród działkowiczów, których działki leżą w pobliżu masztów linii przemysłowych. Niepokój ten udzielił się też populacji Wysp Brytyjskich. W Wielkiej Brytanii powołano specjalną komisję do zbadania ryzyka powstawania chorób nowotworowych pod wpływem niejonizującego promieniowania. W kwietniowym numerze „British Medical Journal" podane są Wnioski tej komisji. Są one pomyślne: „Nie znaleziono żadnych dowodów wpływu na powstawanie nowotworów przez ekspozycję na działanie zmiennego pola elektromagnetycznego o bardzo niskiej częstotliwości, które to pole może być związane z pracą linii przemysłowych lub sprzętu gospodarstwa domowego".
Badania i wnioski dotyczyły grupy najbardziej narażonej na działanie zmiennego pola elektromagnetyczngo emitowanego przez linie przemysłowe wysokiego napięcia, a mianowicie grupę pracowników konserwujących te linie.
Badane zmienne pole elektromagnetyczne o częstotliwości 50-100 kHz nie jest czynnikiem rakotwórczym.Nie stwierdzono w badaniach podstawowych jakiegokolwiek wpływu tego pola na strukturę nośnika informacji genetycznej, czyli kwasu dezoksyrybozonukleinowego — DNA. Pole to — w odróżnieniu od radioizotopów— nie produkuje ani jonów, ani innych cząsteczek obdarzonych ładunkiem elektrycznym, które mogłyby uszkadzać DNA.
Komisja przeanalizowała istniejące teksty informujące o zagrożeniu zdrowia przez ekspozycję na zmienne pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości. Z analizy tej wynika, iż cytowane w tych raportach dowody były albo wewnętrznie sprzeczne, albo źle kontrolowane.
W końcowej części raport komisji ustosunkowuje się do szkodliwości zmiennego poła elektromagnetycznego o częstotliwości wyższej niż 100 kHz i stwierdza, że w tym względzie „istnieje więcej miejsca na wątpliwości". Badania doświadczalne prowadzone nad wpływem takich pól ani nie potwierdziły, ani nie zaprzeczyły możliwości powodowania przez nie powstawania nowotworów. Pola te nie powodowały mutacji w komórkowym DNA, ale istnieją słabe przesłanki sugerujące, że zmienne pola elektromagnetyczne o częstotliwości wyższej niż 100 kHz mogą w niektórych okolicznościach działać pobudzająco w powstawaniu nowotworów. Należy powtórzyć, że te ^wyższe" częstotliwości nie dotyczą zmiennych pól w pobliżu linii przemysłowych wysokiego napięcia.
(K.O.)


Zachęcamy do dyskusji na temat podanych w artykule treści
oraz wklejania linków do materiałów multimedialnych.
Redakcja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz